ZinenZenheader
ZinenZenknoppenrij
ZinenZenknoppenrij knophomeneg ZinenZenknoppenrij knopartikelneg ZinenZenknoppenrij knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij knoplevensneg ZinenZenknoppenrij knopcontactneg ZinenZenknoppenrij
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds
 

Kom tot zijn in het voorbijgaan

De taal van de geestdrift, van het hart en de ziel

Er is een taal die ieder mens verstaat: de taal van de geestdrift, van de dingen die je met hart en ziel doet. Het versterken van die 'taalvaardigheid', daar gaat het mij om: het werken aan dingen waarin men gelooft, die bezieling geven. Elk mens heeft een authentieke wens tot zelfsturing, tot (professionele) autonomie. De drang om zelf je leven te sturen, de wens beter te worden in dat wat er toe doet, en het verlangen om bij te dragen aan iets dat groter is dan je zelf.

Deze wijsheid is geleefd en meegenomen vanuit de volgende levensgeschiedenis:

2013 – Heden: Zin en Zingeving

Doorgeven van levenswijsheid in de rol van mentor, trainer en coach. Bij vragen van betekenisgeving en bij het aanboren en versterken van veerkracht en persoonlijk leiderschap. ZinenZen is een praktijk voor mens - en organisatieontwikkeling en zingevingsbegeleiding.

2006 – 2013: Spiritueel thuiskomen

Een sabbatical in 2006 werd ingevuld met de reis ‘Discover Buddishme’ naar Nepal en Tibet. Dat was ‘spiritueel thuiskomen’. Nadrukkelijker aan de slag met betekenis geven en zingeving. Zowel op mijn eigen weg als samen met anderen.

1993 – 2006: Professioneel thuiskomen

Het belangrijkste wapenfeit van deze periode was de instap als partner in 1998 bij Gerrichhauzen & Partners. Dat was ‘professioneel thuiskomen’. Groei in leraarschap  en in de kunst van team - en organisatiebegeleiding.

1986 – 1993: Professioneel oogsten

Trainer, advieswerk en team - en organisatieontwikkeling. Het belangrijkste wapenfeit van deze periode is het mee van de grond helpen van stichting KWH. Dat was ‘professioneel oogsten’. Alle investeringen in mijn ontwikkeling als opleider en adviseur culmineerden in visie - en conceptontwikkeling en profilering.

1980 – 1986: Professionaliseren

In 1980 ging ik aan de slag als bewonersbegeleider in de stadsvernieuwing in Rotterdam. Dit was in feite mijn eerste 'echte' baan, na een lange zoektocht.  In 1980 startte ik ook met een vijf jaar durende opleiding tot regisseur/dramadocent bij het ‘tussenkader’ van de culturele raad Zuid Holland. Een jeugdroom : ‘naar de toneelschool’. Een ander belangrijke ontwikkeling in deze periode was het volgen van de ‘basisleergang bedrijfsopleider’. Bij het NPI in Zeist, het instituut van wijlen Lievegoed. Een machtig goed traject! Ik heb er nog dagelijks profijt van. Dit was ‘professionaliseren’. Vanuit deze opleidingen maakte ik binnen de NWR de overstap naar bureau opleidingen.

1977 - 1980: Zoektocht

Na het breken uit de 'ideologische kooi' waarin ik mijzelf had gevangen gezet, op zoek. Wat is mijn kern, wie ben ik, wat heb ik te doen? Werk in de bouw combineerde ik met cursussen 'dramatische expressie' en poëzie.

1967 – 1977: Rebelse jaren

In 1967 ging ik alleen de wereld in. Met lege handen. Mijn eerste baantje was op de fotoredactie van Het Vrije Volk in Amsterdam. Het bracht mij de ‘vlucht weg van huis’ en als achttienjarige een kamer in Amsterdam. Door foto’s op de redactie raakte ik overtuigd dat de VS geen rechtvaardige oorlog voerde in Vietnam. In een demonstratie werd ik door de politie tot 'revolutionair' geslagen. Via een socialistisch anarchistische jongerenvereniging kwam ik in 1969 terecht in de marxistische hoek. Dat culmineerde in een rol als stakingsleider van de havenstaking van 1970 in Rotterdam (zie het programma Andere Tijden van 23 november 2011). Het belangrijkste wapenfeit in deze periode was het in 1977 bewust, doordacht en weloverwogen breken met mijn linkse, radicale jeugd. En de ontdekking dat ik als ‘ziel zonder ankers’ zingeving zocht in een links radicaal maatschappelijk droombeeld, een utopie die achteraf gezien een nachtmerrie verborg (vrij naar Hans Achterhuis).

1949 - 1967: opgroeien

Opgroeien in Doesburg. De HBS in Doetinchem.

Een verfrissende kijk op deze levensreis biedt het boek: 'Waar een wil is, is een omweg'.

Waar een wil is, is een omweg.

Zoektocht van een ziel naar zin

Het boek vertelt het verhaal van een kind dat terechtkomt op een plek vol grofheid, alcoholmisbruik, ruzie en geweld. Alles in zijn jonge jaren richt zich op overleven door verzet, vlucht en afwijzing van een wereld waarin de pijn van een wrede jeugd zich duizendvoudig lijkt te herhalen.

Het is het persoonlijke verhaal van een ‘zoeker’ die in 1970 de jongste stakingsleider (21 jaar) in Nederland zal worden, een jongeman die zich verliest in de uiterst linkse beweging en zich uiteindelijk weet te bevrijden uit deze ‘ideologische’ kooi. Het boek bevat beschrijvingen van onorthodoxe wegen en avonturen in Nepal en Tibet en biedt een verfrissende en ondogmatische kijk op persoonlijke groei.
Ieder mens wil een positieve betekenis geven aan zijn leven

De schrijver: ‘In één van mijn gesprekken over de zin van het leven onderbreekt iemand mij met de woorden: ‘hé jongen, hou eens op over dat gedoe of het leven zin heeft. Het leven mag blij zijn dat ik er zin in heb’. Ik lig in een deuk. Maar deze woorden ijlen na en activeren een besef. Het gaat in het leven niet om ‘zin vinden’, maar om er zin in te hebben, zin te scheppen: zingeving. Betekenis geven aan jouw zijn, jouw ervaringen en aan wat je kunt bijdragen. Er is nergens een alomvattende zin, behalve dan die religies en andere dogmatische denksystemen aanreiken. Maar voor de vrije, zoekende geest gaat het bij zingeving om een individuele, unieke uitdaging’.

‘Waar een wil is, is een omweg’ biedt prikkelende gezichtspunten op levensvragen en dat met de nodige humor en met beide benen op de grond.

Pocket. 184 pagina's. Prijs € 18,95: https://www.boekenbestellen.nl/boek/waar-een-wil-is-is-een-omweg-een-ziel-op-zoek-naar-zin/9789464066845

 

 
knopartikelneg1 knopartikelneg knoppraktijkneg1 knoppraktijkneg knoplevensneg1 knoplevensneg