ZinenZenheader
ZinenZenknoppenrij
ZinenZenknoppenrij knophomeneg ZinenZenknoppenrij knopartikelneg ZinenZenknoppenrij knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij knoplevensneg ZinenZenknoppenrij knopcontactneg ZinenZenknoppenrij
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds
 

Kom tot zijn in het voorbijgaan

De taal van de geestdrift, van het hart en de ziel

Er is een taal die ieder mens verstaat: de taal van de geestdrift, van de dingen die je met hart en ziel doet. Het versterken van die 'taalvaardigheid', daar gaat het mij om: het werken aan dingen waarin men gelooft, die bezieling geven. Elk mens heeft een authentieke wens tot zelfsturing, tot (professionele) autonomie. De drang om zelf je leven te sturen, de wens beter te worden in dat wat er toe doet, en het verlangen om bij te dragen aan iets dat groter is dan je zelf.

Deze wijsheid is geleefd en meegenomen vanuit de volgende levensgeschiedenis:

2013 – Heden: Zin en Zingeving

Doorgeven van levenswijsheid in de rol van mentor, trainer en coach. Bij vragen van betekenisgeving en bij het aanboren en versterken van veerkracht en persoonlijk leiderschap. ZinenZen is een praktijk voor mens - en organisatieontwikkeling en zingevingsbegeleiding.

2006 – 2013: Spiritueel thuiskomen

Een sabbatical in 2006 werd ingevuld met de reis ‘Discover Buddishme’ naar Nepal en Tibet. Dat was ‘spiritueel thuiskomen’. Nadrukkelijker aan de slag met betekenis geven en zingeving. Zowel op mijn eigen weg als samen met anderen.

1993 – 2006: Professioneel thuiskomen

Het belangrijkste wapenfeit van deze periode was de instap als partner in 1998 bij Gerrichhauzen & Partners. Dat was ‘professioneel thuiskomen’. Groei in leraarschap  en in de kunst van team - en organisatiebegeleiding.

1986 – 1993: Professioneel oogsten

Trainer, advieswerk en team - en organisatieontwikkeling. Het belangrijkste wapenfeit van deze periode is het mee van de grond helpen van stichting KWH. Dat was ‘professioneel oogsten’. Alle investeringen in mijn ontwikkeling als opleider en adviseur culmineerden in visie - en conceptontwikkeling en profilering.

1980 – 1986: Professionaliseren

In 1980 ging ik aan de slag als bewonersbegeleider in de stadsvernieuwing in Rotterdam. Dit was in feite mijn eerste 'echte' baan, na een lange zoektocht.  In 1980 startte ik ook met een vijf jaar durende opleiding tot regisseur/dramadocent bij het ‘tussenkader’ van de culturele raad Zuid Holland. Een jeugdroom : ‘naar de toneelschool’. Een ander belangrijke ontwikkeling in deze periode was het volgen van de ‘basisleergang bedrijfsopleider’. Bij het NPI in Zeist, het instituut van wijlen Lievegoed. Een machtig goed traject! Ik heb er nog dagelijks profijt van. Dit was ‘professionaliseren’. Vanuit deze opleidingen maakte ik binnen de NWR de overstap naar bureau opleidingen.

1977 - 1980: Zoektocht

Na het breken uit de 'ideologische kooi' waarin ik mijzelf had gevangen gezet, op zoek. Wat is mijn kern, wie ben ik, wat heb ik te doen? Werk in de bouw combineerde ik met cursussen 'dramatische expressie' en poëzie.

1967 – 1977: Rebelse jaren

In 1967 ging ik alleen de wereld in. Met lege handen. Mijn eerste baantje was op de fotoredactie van Het Vrije Volk in Amsterdam. Het bracht mij de ‘vlucht weg van huis’ en als achttienjarige een kamer in Amsterdam. Door foto’s op de redactie raakte ik overtuigd dat de VS geen rechtvaardige oorlog voerde in Vietnam. In een demonstratie werd ik door de politie tot 'revolutionair' geslagen. Via een socialistisch anarchistische jongerenvereniging kwam ik in 1969 terecht in de marxistische hoek. Dat culmineerde in een rol als stakingsleider van de havenstaking van 1970 in Rotterdam (zie het programma Andere Tijden van 23 november 2011). Het belangrijkste wapenfeit in deze periode was het in 1977 bewust, doordacht en weloverwogen breken met mijn linkse, radicale jeugd. En de ontdekking dat ik als ‘ziel zonder ankers’ zingeving zocht in een links radicaal maatschappelijk droombeeld, een utopie die achteraf gezien een nachtmerrie verborg (vrij naar Hans Achterhuis).

1949 - 1967: opgroeien

Opgroeien in Doesburg. De HBS in Doetinchem.

 

/uploads/files/Mijn_reden_tot_ZIJN.pdf

 
knopartikelneg1 knopartikelneg knoppraktijkneg1 knoppraktijkneg knoplevensneg1 knoplevensneg