ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Het pure in mijzelf

De gedichtenbundel ‘Het pure in mijzelf’ vormt een reisverslag. Panorama foto’s en soms snelle kiekjes van een reis door een innerlijke wereld.

‘Na afwijzing van de uiterlijke wereld waarin de pijn van een wrede jeugd zich duizendvoudig herhaalde, meldde zich de dichter in mij. Zijn stem en woorden brachten acceptatie, vergeving en meer zicht op de vraag ‘wat is de zin van hier zijn?’ De dichter wees op onbeperkte mogelijkheden, waarin zijn wijsheid voortdurend stil stond bij de schoonheid en de liefde in de verschijning ‘der duizend dingen’. Er ontstond een warme vriendschap met mijn ‘spiritus’, mijn reinigende geest (het pure in mijzelf), zo u wilt ‘de Boeddha in mij’.

Ergens vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstonden  woorden die uitdrukking geven aan een diep verlangen naar liefde en naar heelheid. Zij borrelden op als helder water in een bron temidden van struikgewas en bomen. ‘Ik was verrast en liet me verassen. De woorden druppelden, soms stroomden ze vloeiend. Steeds rangschikten zij zich in een metrum van vorm. Spontaan.

Was ik de dichter, of gaf ik ruimte aan de dichter in mij? Hoe dan ook? Gedachten, gevoelens en woorden zochten vorm en hielpen me evenwicht te vinden tussen werken en spelen, tussen mijn verantwoordelijkheid voor mezelf en anderen.’

De bloemlezing in deze bundel biedt een blik op ruim veertig jaar woordspel. De gedichten geven zicht op intuïtieve wijsheid.

De bundel is te bestellen via info@zinenzen.nl met vermelding ‘Het pure in mijzelf’ en naam en adres. De bijdrage in de kosten (inclusief verzendkosten van € 3,45) zijn € 12,45.Je ontvangt na ontvangst een nota.

Het pure in mijzelf. Wouter ter Braake. Omvang 69 pagina’s. Verschijningsdatum april 2019.

Waar een wil is, is een omweg.

Zoektocht van een ziel naar zin

Het boek vertelt het verhaal van een kind dat terechtkomt op een plek vol grofheid, alcoholmisbruik, ruzie en geweld. Alles in zijn jonge jaren richt zich op overleven door verzet, vlucht en afwijzing van een wereld waarin de pijn van een wrede jeugd zich duizendvoudig lijkt te herhalen.

Het is het persoonlijke verhaal van een ‘zoeker’ die in 1970 de jongste stakingsleider (21 jaar) in Nederland zal worden, een jongeman die zich verliest in de uiterst linkse beweging en zich uiteindelijk weet te bevrijden uit deze ‘ideologische’ kooi. Het boek bevat beschrijvingen van onorthodoxe wegen en avonturen in Nepal en Tibet en biedt een verfrissende en ondogmatische kijk op persoonlijke groei.

Ieder mens wil een positieve betekenis geven aan zijn leven

De schrijver: ‘In één van mijn gesprekken over de zin van het leven onderbreekt iemand mij met de woorden: ‘hé jongen, hou eens op over dat gedoe of het leven zin heeft. Het leven mag blij zijn dat ik er zin in heb’. Ik lig in een deuk. Maar deze woorden ijlen na en activeren een besef. Het gaat in het leven niet om ‘zin vinden’, maar om er zin in te hebben, zin te scheppen: zingeving. Betekenis geven aan jouw zijn, jouw ervaringen en aan wat je kunt bijdragen. Er is nergens een alomvattende zin, behalve dan die religies en andere dogmatische denksystemen aanreiken. Maar voor de vrije, zoekende geest gaat het bij zingeving om een individuele, unieke uitdaging’.

‘Waar een wil is, is een omweg’ biedt prikkelende gezichtspunten op levensvragen en dat met de nodige humor en met beide benen op de grond.

Pocket. 184 pagina's. Prijs € 15,95.

Via Boekenbestellen:

https://www.boekenbestellen.nl/boek/waar-een-wil-is-is-een-omweg-een-ziel-op-zoek-naar-zin/9789464066845

recensies

ZINGEVING IS VOOR IEDER MENS BEREIKBAAR

Onlangs verscheen ‘Waar een wil is, is een omweg’ van Wouter ter Braake.

In zijn boek deelt de schrijver zijn zoektocht naar zingeving en de lessen die hieruit te leren zijn. De lessen die hij zélf heeft geleerd via een pad dat zeker niet het gemakkelijkste was. Een schrijnende jeugd is de inleiding voor zijn verzet. Na vele omzwervingen, valpartijen en ontmoetingen ontstaan bij de auteur geleidelijk acceptatie en vergeving en daar is het dat zijn transformatie begint. Een autobiografie gecompleteerd met reflecties.

Door de wijze waarop Ter Braake zijn boek structuur heeft gegeven is het allesbehalve een boek dat bol staat van diepzinnig bedoelde frasen en/of droge theorie, maar biedt het prikkelende gezichtspunten op levensvragen gelardeerd met een fijn gevoel van humor. Een uiterst boeiend boek; zijn eigen ‘omweg’ richting zingeving. De levendige, aansprekende schrijfstijl van de auteur maakt dat hij zijn lezers betrekt bij zijn zoektocht en veroorzaakt dat men gaat nadenken en reflecteren.

‘Waar een wil is, is een omweg’ toont aan dat, hoe lang de ‘omweg’ ook mag zijn, zingeving voor ieder mens bereikbaar is, zolang de wil er is om die te vinden. Een boek dat veel mensen handvatten, herkenning en erkenning kan bieden.

Wouter ter Braake is –middels een boeiende omweg- geworden wie hij thans is. Hij is trainer persoonlijk leiderschap en ondersteuner van (management)teams. Daarnaast is hij via JINC coach voor leerlingen van VMBO scholen in Rotterdam en begeleidt hij mensen bij het ontrafelen en herscheppen van hun levensverhalen.

Ter Braake: “Ieder mens wil een positieve betekenis geven aan zijn leven. Ieder mens verlangt ten diepste naar een zinvol leven. Wanneer men zinvol bezig is en zinnige dingen doet, opent zich een onuitputtelijke bron van motivatie en creativiteit.”

Kortom, een uiterst boeiend boek dat voor veel mensen van grote betekenis kan zijn en derhalve een groot lezerspubliek verdient.


Wanneer is een weg, een omweg?

Die vraag dringt zich op na het lezen van ‘Waar een wil is, is een omweg’ van Wouter ter Braake. Hij neemt de lezer chronologisch mee op zijn levenspad waarin zijn schrijnende jeugd de grondtoon bepaalt voor decennia van verzet, vlucht en afwijzing. Na vele omzwervingen, valpartijen en ontmoetingen ontstaan geleidelijk acceptatie en vergeving en begint zijn transformatie. Het is een autobiografie die niet zozeer door de beschreven ervaringen als wel de reflecties daarop het particuliere overstijgt; hij neemt je mee op reis in zijn binnen- en buitenwereld. Naast karakter, leefwijze en leefomstandigheden worden facetten van de sociale geschiedenis belicht; de jaren 70 met de Rotterdamse havenstaking, de linkse beweging, de stadsvernieuwing. Ook daardoor is zijn beschreven ‘zoektocht van een ziel naar zin’ de moeite van het lezen waard. Wouter verstaat de kunst van het vertellen en als hij had gewild was dit een roman geworden; hij laat een accordeonkist veranderen in een doodskist, in de circuspiste komt hij thuis bij mensen van vlees en bloed waar hij geen rol hoeft te spelen, leidt zijn val van een bouwplaats hem naar de weg omhoog en geeft de ijle lucht in Nepal hem adem. Fictie of non-fictie, roman of autobiografie? Wouter mixt beide genres. Hij neemt je mee door te tonen en te benoemen, door stukjes van de werkelijkheid gedoseerd te serveren en af te wisselen met verklaringen, duidingen en conclusies. Vanuit die stijlcombinaties wordt een dapper, (onder)zoekend en betrokken mens zichtbaar. Aan het slot vraagt Wouter zich af hoe levenslust en contemplatie, maatschappelijk actief zijn en meditatie hand in hand kunnen gaan. Het antwoord is zin-geven en het unieke vermogen van de mens tot scheppen, tot creëren aan te wenden. En precies dat heeft Wouter gedaan met ‘Waar een wil is, is een omweg.’ De weg ontstaat immers door erop te lopen.

Een geweldige beschouwing over en naar aanleiding van mijn boek:

https://www.debezieling.nl/wijze-les-van-wouter-ter-braake-je-kunt-aan-de-meest-uiteenlopende-situaties-zin-en-betekenis-te-geven/

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds