ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Zin vinden?

Victor Frankl, die het concentratiekamp overleefde, betoogde dat de ‘condition humaine’ de wil tot betekenis is. Het geven van betekenis geeft ‘zin’. In die zin kan je zin niet vinden, maar gaat het om geven, zingeving. (Wat een zin overigens). Frankl onderscheidt een aantal menselijke activiteiten die betekenis kunnen brengen: liefhebben, scheppen en zin geven aan onvermijdbaar lijden.

Mijns inziens wordt de diepgang van die activiteiten mede bepaald door bewustzijn. Hoe dieper het inzicht in de relativiteit van deze wereld en zijn veelvoud der dingen (incluis het inzicht in de relativiteit van het eigen ego) hoe meer vervullend de menselijke activiteiten gericht op betekenisgeving kunnen worden.

Frankl spreekt in zijn werk over ‘de existentiële frustratie’, het wijdverbreide zingeving-gat waaraan vele mensen lijden. Een inspirerende verhandeling tref je aan in zijn boek ‘Das Leiden om sinlosen Leben’ (als titel slecht vertaald in het Nederlands als ‘heeft het leven zin?’).

Nu ik dit stukje geschreven heb voel ik me even wat meer van betekenis dan in mijn alledaagse zijn.

Project sociale Rechtvaardigheid

Invalshoeken

  • Beschouwing en analyse van het begrip Sociale Rechtvaardigheid vanuit de psychologie en de maatschappelijke gevolgen;
  • Het uitdiepen van de rol en betekenis van ‘insluiten en uitsluiten’ in het wonen en de rol van Woningcorporaties hierbij;
  • Spraakmakende initiatieven van sociale rechtvaardigheid (via werkbezoeken en bijzondere ontmoetingen)
  • Macht en invloed/leiderschap: hoe zetten we die in om sociale rechtvaardigheid te bevorderen?;
  • ‘Ik’ en sociale rechtvaardigheid, een verdieping van het zicht op uitdagingen en belemmeringen van de deelnemers als directeur/bestuurder, in hun rol van consument/belegger en als individuele burger.

Project in samenwerking met het Corporatiehuis/KWH

Vrijwillig Coach bij jINC 'Ondernemen doe je zo!' en 'Carriere Coach'

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijden we voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Om dat te bereiken, helpt jINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 45.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien – in de regio’s Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht.

Vanaf februari 2018 vrijwillig coach 'Ondernemen doe je zo! bij JINC. Een traject gericht op VMBO leerlingen (profiel 'Ondernemen en managen') bij het leren maken van ondernemingsplannen.

Daarnaast carriere coaching van vierdejaars VMBO-ers bij het maken van vervolgstappen naar het MBO.

https://www.jinc.nl

 

Licht op een pad, Boeddhistisch?

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/130680-boeddhistische-doeners-en-denkers-de-serie-5/

Smachtende zielen

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/131019-wouter-ter-braake-smachtende-zielen/

Het pure in mijzelf – een reisverslag van Wouter ter Braake


door DE REDACTIE op 11 AUGUSTUS 2019 · REAGEER
De gedichtenbundel ‘Het pure in mijzelf’ van Wouter ter Braake vormt een reisverslag. Panorama foto’s en soms snelle kiekjes van een reis door een innerlijke wereld.

Niets
is blijvend.
Niets op zichzelf.
Wat blijft is volle
leegte.

‘Na afwijzing van de uiterlijke wereld waarin de pijn van een wrede jeugd zich duizendvoudig herhaalde, meldde zich de dichter in mij. Zijn stem en woorden brachten acceptatie, vergeving en meer zicht op de vraag ‘wat is de zin van hier zijn?’ De dichter wees op onbeperkte mogelijkheden, waarin zijn wijsheid voortdurend stil stond bij de schoonheid en de liefde in de verschijning ‘der duizend dingen’. Er ontstond een warme vriendschap met mijn ‘spiritus’, mijn reinigende geest (het pure in mijzelf), zo u wilt ‘de Boeddha in mij’.

Ergens vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstonden deze woorden die uitdrukking geven aan een diep verlangen naar liefde en naar heelheid. Zij borrelden op als helder water in een bron temidden van struikgewas en bomen. ‘Ik was verrast en liet me verassen. De woorden druppelden, soms stroomden ze vloeiend. Steeds rangschikten zij zich in een metrum van vorm. Spontaan.

Was ik de dichter, of gaf ik ruimte aan de dichter in mij? Hoe dan ook? Gedachten, gevoelens en woorden zochten vorm en hielpen me evenwicht te vinden tussen werken en spelen, tussen mijn verantwoordelijkheid voor mezelf en anderen.’

De bloemlezing in deze bundel biedt een blik op ruim veertig jaar woordspel. De gedachten geven zicht op intuïtieve wijsheid die Ter Braake leidt op zijn weg.

De bundel is te bestellen via wouter@zinenzen.nl met vermelding ‘Het pure in mijzelf’ en naam en adres. De bijdrage in de kosten (inclusief verzendkosten van € 3,45) zijn € 12,45.Je ontvangt na ontvangst een nota.

Het pure in mijzelf. Wouter ter Braake. Omvang 69 pagina’s. Verschijningsdatum april 2019.

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/boeddhistisch-leven/131072-het-pure-in-mijzelf-een-reisverslag-van-wouter-ter-braake/?utm_source=Ochtend-+en+avondedities+voor+het+BD&utm_campaign=ce4c4185e0-Avondeditie&utm_medium=email&utm_term=0_096a200e47-ce4c4185e0-113601601

 

Het verlangen naar unieke ervaringen

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/131329-het-verlangen-naar-unieke-ervaringen/

Het boek van alles

[1] Uit de vierluik ‘Spirituele Sprookjes’ door Wouter ter Braake (waarvan de volgende drie in co-creatie met Jos Niesten)

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/131838-het-boek-van-alles-1/?utm_source=Ochtend-+en+avondedities+voor+het+BD&utm_campaign=fa3dd0a082-Avondeditie&utm_medium=email&utm_term=0_096a200e47-fa3dd0a082-113601601

Odaan’s workshop

https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/132234-odaans-workshop-een-co-creatie-van-wouter-ter-braak-en-jos-niesten/?utm_source=Ochtend-+en+avondedities+voor+het+BD&utm_campaign=ecd170a1d7-Avondeditie&utm_medium=email&utm_term=0_096a200e47-ecd170a1d7-113601601

 

Pistors droom

https://boeddhistischdagblad.nl/columns/132526-pistors-droom/

 

Ontwaak Puella!

https://boeddhistischdagblad.nl/boeddhisme/132732-ontwaak-puella/?utm_source=Ochtend-+en+avondedities+voor+het+BD&utm_campaign=710cd0c245-Avondeditie&utm_medium=email&utm_term=0_096a200e47-710cd0c245-113601601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds