ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Vanaf september 2011: Zin en Zen.

Zingevingscoaching focust op fundamentele vragen als ‘wie ben ik geworden, wat verberg ik voor mezelf en wie ben ik ten diepste?’ Zingevingscoaching is in zijn aard levensweg-coaching.

De vraag naar begeleiding kent meestal een concrete aanleiding: zich herhalende knelpunten of conflicten in het werk, of steeds terugkerende problematiek in relaties. Knelpunten en problematiek die hun stem fysiek laten horen. In rusteloosheid, vermoeidheid, burn-outverschijnselen... Men wordt geplaagd door emoties als faalangsten, gevoelens afgewezen te worden, onzekerheden, of een grondig gevoel van zinloosheid over de dingen waar men bezig is.

Levensweg-coaching van ZinenZen focust op de wil van ieder mens om van betekenis te zijn en richt zich op zinvolle taken en zinvolle doelstellingen die een mens kan en wil vervullen. Het ontzenuwt belemmerende overtuigingen, negatieve zelfbeelden en gedragspatronen die levensgeluk ondermijnen. Belemmerende overtuigingen en negatieve zelfbeelden staan een vrij zicht op unieke talenten en de ontplooiing ervan in de weg.

Levensweg-coaching kijkt terug op sleutelgebeurtenissen die overtuigingen en negatieve zelfbeelden in de geest van een gepijnigde mens hebben geïmplanteerd. Het richt zich op het loslaten van belemmerende overtuigingen en negatieve zelfbeelden en activeert een inspirerende kijk op een zinvolle toekomst. Daarbij wordt de coachee voor vragen gesteld als: ‘wat is mijn kracht? Wat zijn mijn talenten? Wat wil ik bijdragen? Wat zijn mijn waarden? Welke zin kan en wil ik aan mijn eigen leven geven? Wat moet ik daarvoor loslaten?’ Een dergelijke fundamentele heroriëntatie op het individuele zijn helpt om gedrag dat in pijnlijke kringetjes ronddraait los te laten en er meer levens-vervullend denken en doen voor in de plaats te stellen.

Levensweg-coaching komt tegemoet aan de (existentiële) wil van de mens om van betekenis te zijn en zich van betekenis te voelen. Om het even in welke levensfase men zich bevindt en om het even welke levensdrama’s en -pijnen men op het levenspad heeft ontmoet. Levensweg-coaching sterkt het vermogen van de mens zich boven zijn lijden te verheffen.
Het richt zich op de uitdaging om betekenis te geven aan het eigen leven; hetgeen voor ieder mens een volstrekt unieke, individuele uitdaging is.

Vanaf april 2021: Boeken en publicaties

 

In mijn boeken komen levensverhalen en levensvragen aan bod zoals vergeving, omgaan met pijn en ongemak, sterfelijkheid, de zoektocht naar de goddelijke essentie en de rusteloze mens. Mijn werk wordt gewaardeerd door de levendige en prettige schrijfstijl. De inhoud van mijn werk heeft de kracht om onder alledaagse gebeurtenissen diepere lagen bloot te leggen.

In twee jaar tijd verschenen vijf boeken en publicaties:

  • ‘Waar een wil is, is een omweg. Een ziel op zoek naar zin’/april 2021.
  • ‘Dichter bij de ziel. Poëtische mijmeringen’/juni 2022.
  • ‘Annigje Opdevelde. De helende kracht van verhalen’/november 2022.
  • 'Zinvol ouder worden, zin in oud zijn. Over betekenisgeving’/april 2023.
  • ‘Arthur’s pelgrimage. Kroniek van een spirituele ontdekkingsreis’/november 2023

Mijn eerste boek werd in eigen beheer uitgegeven:https://www.boekenbestellen.nl/boek/waar-een-wil-is-is-een-omweg-een-ziel-op-zoek-naar-zin/9789464066845

De andere publicaties zijn verschenen bij uitgeverij Van Warven in Kampen: https://uitgeverijvanwarven.nl/product/arthurs-pelgrimage/

‘Dichter bij de ziel’

Jaren geleden meldde zich mijn innerlijke leermeester. In de vorm van een gedicht. Het was er. Ineens. Ik was niet van plan een gedicht te maken, ik was er niet voor gaan zitten. Het was er, compleet. Ik hoefde het alleen maar op te schrijven. Het gedicht vertelde me om ‘de hoop op een beter verleden’ los te laten. Om op weg te gaan naar innerlijke bevrijding. Pijn en wrok los te laten en mijn hart te openen voor liefde en compassie. Dit gedicht wees mij de weg naar acceptatie en vergeving. Vanaf dat moment vervolgde ik mijn levensreis op basis van verbinding. Verbinding met mijn hart en waarachtige verbinding met anderen. Het leidde tot ontmoetingen, levenslessen, kennismaking met boeddhistische zienswijzen en reizen naar Tibet en Nepal. Mijn levensreis legde ik neer in een autobiografische beschrijving van ontmoetingen en levenslessen in het boek ‘Waar een wil is, is een omweg. Een ziel op zoek naar zin’.

Mijn gedichten bleven komen. Zij bleven komen uit het diepst van mijn ziel en raakten aan levensvragen, vaak aan verborgen mysteries. Levensvragen, zo ontdekte ik, zijn trage vragen. Zij hebben tijd nodig. Het zijn vragen waarop niet één, twee, drie hapklare antwoorden te vinden zijn. Trage vragen onthullen stapsgewijs. Zij bewegen je naar visies en perspectieven. Ze gidsen je door het leven en helpen je jouw levensverhaal te ‘schrijven’. Een verhaal met een voortdurend veranderend narratief: verdiept, verzacht, voller door de kleurenrijkdom van de wijsheid en de inzichten die gaandeweg naar boven komen.

In de bundel ‘Dichter bij de ziel’ deel ik beschouwingen en gedichten die, soms op de meest onverwachte momenten, werden aangereikt. En hoe gaat dat bij mij, dat aanreiken? Eerst is er een gedicht. Vorm-vrij, of als haiku of tanka en in weer andere gevallen als sonnet. Vervolgens activeert het gedicht de behoefte aan duiding van de mijmeraar, de filosoof, de overdenker, de beschouwer: ‘wat is de zin in die poëtische woorden?’ Zo ontstond dit boek. Een uitwerking van de innige samenwerking tussen de poëet en de filosoof:https://uitgeverijvanwarven.nl/product/dichter-bij-de-ziel/

Bezieling (her)vinden

Veel oude kaders zijn verdwenen.We staan voor onbegrensde mogelijkheden en een grote vrijheid. Maar vrijheid is niet enkel ‘vrij zijn van iets’, het is ‘vrij zijn tot iets’. Maar tot wat?

We zijn vrij te kiezen uit een kakofonie van mogelijkheden die via internet, TV en anderszins tot ons komen. Veel van die mogelijkheden verkondigen het heil van bezit, genot en plezier. Maar als het genot en de roes naar de achtergrond verdwijnen, zijn daar vaak vragen. Lastige vragen. Vragen naar betekenis. Vragen naar de zin. Zij komen op in stilte, als het ritselen van bladeren beroerd door een zachte bries.

Levensvragen zijn inherent aan mens. Zij zijn de metgezellen van de wil tot betekenis. De mens wil in zijn leven betekenis vinden en deze vervullen. Wanneer hij de wil tot betekenis ontwijkt, voedt hij een gevoel van leegte. Veel problemen van de hedendaagse mens zijn het gevolg van een grondeloos gevoel van zinloosheid. Hoe ingewikkelder ons leven is, hoe belangrijker het is om aandacht te schenken aan wat het allemaal te betekenen heeft. Zin - en betekenisgeving is een persoonlijke taak. In individuele coaching helpt Zin en Zen om opnieuw zin te vinden, er weer zin in te hebben.

E-mail: wouter@zinenzen.nl

Telefoon: 06-11332620

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds