ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Bezieling (her)vinden

Veel oude kaders zijn verdwenen.We staan voor onbegrensde mogelijkheden en een grote vrijheid. Maar vrijheid is niet enkel ‘vrij zijn van iets’, het is ‘vrij zijn tot iets’. Maar tot wat?

We zijn vrij te kiezen uit een kakofonie van mogelijkheden die via internet, TV en anderszins tot ons komen. Veel van die mogelijkheden verkondigen het heil van bezit, genot en plezier. Maar als het genot en de roes naar de achtergrond verdwijnen, zijn daar vaak vragen. Lastige vragen. Vragen naar betekenis. Vragen naar de zin. Zij komen op in stilte, als het ritselen van bladeren beroerd door een zachte bries.

Levensvragen zijn inherent aan mens. Zij zijn de metgezellen van de wil tot betekenis. De mens wil in zijn leven betekenis vinden en deze vervullen. Wanneer hij de wil tot betekenis ontwijkt, voedt hij een gevoel van leegte. Veel problemen van de hedendaagse mens zijn het gevolg van een grondeloos gevoel van zinloosheid. Hoe ingewikkelder ons leven is, hoe belangrijker het is om aandacht te schenken aan wat het allemaal te betekenen heeft. Zin - en betekenisgeving is een persoonlijke taak. In individuele coaching helpt Zin en Zen om opnieuw zin te vinden, er weer zin in te hebben.

 

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds