ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Bezieling (her)vinden

Veel oude kaders zijn verdwenen.We staan voor onbegrensde mogelijkheden en een grote vrijheid. Maar vrijheid is niet enkel ‘vrij zijn van iets’, het is ‘vrij zijn tot iets’. Maar tot wat?

We zijn vrij te kiezen uit een kakofonie van mogelijkheden die via internet, TV en anderszins tot ons komen. Veel van die mogelijkheden verkondigen het heil van bezit, genot en plezier. Maar als het genot en de roes naar de achtergrond verdwijnen, zijn daar vaak vragen. Lastige vragen. Vragen naar betekenis. Vragen naar de zin. Zij komen op in stilte, als het ritselen van bladeren beroerd door een zachte bries.

Levensvragen zijn inherent aan mens. Zij zijn de metgezellen van de wil tot betekenis. De mens wil in zijn leven betekenis vinden en deze vervullen. Wanneer hij de wil tot betekenis ontwijkt, voedt hij een gevoel van leegte. Veel problemen van de hedendaagse mens zijn het gevolg van een grondeloos gevoel van zinloosheid. Hoe ingewikkelder ons leven is, hoe belangrijker het is om aandacht te schenken aan wat het allemaal te betekenen heeft. Zin - en betekenisgeving is een persoonlijke taak. In individuele coaching helpt Zin en Zen om opnieuw zin te vinden, er weer zin in te hebben.

Nieuwe publicatie

Dichter bij de ziel

Over (het ontstaan van) ‘Dichter bij de ziel’ (een  bundel filosofieën en poëzie).

Jaren geleden meldde zich mijn innerlijke leermeester. In de vorm van een gedicht. Het was er. Ineens. Ik was niet van plan een gedicht te maken, ik was er niet voor gaan zitten. Het was er, compleet. Ik hoefde het alleen maar op te schrijven. Het gedicht vertelde me om ‘de hoop op een beter verleden’ los te laten. Om op weg te gaan naar innerlijke bevrijding. Pijn en wrok los te laten en mijn hart te openen voor liefde en compassie. Het gedicht vertelde:

Te kort leerde zijn jeugd hem
als een kind te leven.
De jonge jaren rafels,
als spinrag in zijn brein.

Het kind in hem leek
eeuwen gestorven reeds te zijn.

Maar stormen
bliezen spinrag, het rafelig gordijn.
Het kind bleek niet gestorven,
verborgen slechts te zijn.

Met felle barensweeën,
met pijn en ademnood
wordt het kind in hem geboren,
’t is immers al zo groot.

Dit gedicht wees mij de weg naar acceptatie en vergeving. Vanaf dat moment vervolgde ik mijn levensreis op basis van verbinding. Verbinding met mijn hart en waarachtige verbinding met anderen. Het leidde tot ontmoetingen, levenslessen, kennismaking met boeddhistische zienswijzen en reizen naar Tibet en Nepal. Mijn levensreis legde ik neer in een autobiografische beschrijving van ontmoetingen en levenslessen in het boek ‘Waar een wil is, is een omweg. Een ziel op zoek naar zin’. April 2021 ISBN: 978-94-6406-684-5.
En nu: dichter bij de ziel

Spirituele zienswijzen reiken richtingen aan, maar geven geen pasklare antwoorden op alle levensvragen. Mijn gedichten bleven komen. Zij bleven komen uit het diepst van mijn ziel en raakten aan levensvragen, vaak aan verborgen mysteries.
Levensvragen, zo ontdekte ik, zijn trage vragen. Zij hebben tijd nodig. Het zijn vragen waarop niet één, twee, drie hapklare antwoorden te vinden zijn. Trage vragen onthullen stapsgewijs. Zij bewegen je naar visies en perspectieven. Ze gidsen je door het leven en helpen je jouw levensverhaal te ‘schrijven’. Een verhaal met een voortdurend veranderend narratief: verdiept, verzacht, voller door de kleurenrijkdom van de wijsheid en de inzichten die gaandeweg naar boven komen.

In de bundel ‘Dichter bij de ziel’ deel ik beschouwingen en gedichten die, soms op de meest onverwachte momenten, werden aangereikt. En hoe gaat dat bij mij, dat aanreiken? Eerst is er een gedicht. Vorm-vrij, of als haiku of tanka en in weer andere gevallen als sonnet. Vervolgens activeert het gedicht de behoefte aan duiding van de mijmeraar, de filosoof, de overdenker, de beschouwer: ‘wat is de zin in die poëtische woorden?’ Zo ontstond dit boek. Een uitwerking van de innige samenwerking tussen de poëet en de filosoof.

Boekpresentatie

Op vrijdagmiddag 24 juni aanstaande is er een feestelijke presentatie van het boek ‘Dichter bij de ziel’. De boekpresentatie vindt plaats in het atrium van het prachtig gelegen Huize het Oosten, Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. De locatie ligt op loopafstand van station Bilthoven (450 meter). Er is bij de locatie voldoende gratis parkeergelegenheid. Je bent welkom vanaf 14.30 uur. Er is koffie/thee. Mocht je aanwezig kunnen en willen zijn, laat het s.v.p. weten met het oog op de catering en dergelijke (dit kan via wouter@zinenzen.nl).

‘Dichter bij de ziel’ is geïllustreerd door Nynke Vermaat, journalist en beeldmaker. Ze schrijft over Rotterdam en haar inwoners. Onder de naam Lino Nyno maakt ze illustraties, meestal gereproduceerd middels linoleumsneden.

Vincent Duindam schrijft in het voorwoord in het boek:
Wouter’s bundel is enerzijds een koffer met prachtige ansichtkaarten, anderzijds een reisgids. Zijn poëzie is schilderachtig en sfeervol. De reflecties geven expliciet richting. De natuur is belangrijk in dit boek. We maken onderdeel uit van de natuur, we zijn zelf natuur. De gedichten bewegen zich op het ritme van de seizoenen en de getijden van onze levensloop. Ze worden door de stilte gedragen.
Programma 24 juni

15.00 uur
Het boek wordt geïntroduceerd door de uitgever, Rinus van Warven. Aansluitend geeft Vincent Duindam zijn beleving bij het boek. Vincent Duindam is psycholoog, spreker en publicist. Hij beweegt zich op de grens van psychologie en spiritualiteit (en steekt deze graag over). Tot slot rondt de schrijver/dichter af met een korte toelichting. De speeches worden omlijst met muziek van gitarist en singer-songwriter, Jan Duindam. Zijn muziek opent deuren naar schoonheid en liefde.

15.45 uur
Gelegenheid om een (desgewenst gesigneerd) exemplaar van ‘Dichter bij de ziel’ aan te schaffen. Er is een nazit met een hapje en een drankje. Onder de kopers wordt een linoleumsnede van een illustratie uit het boek verloot.

17.00 uur: einde bijeenkomst.

Het boek is ook te bestellen via https://uitgeverijvanwarven.nl/ en na 24 juni in elke boekwinkel.

 

Een verfrissende kijk op de individuele zin en betekenis biedt het boek: 'Waar een wil is, is een omweg'.

Waar een wil is, is een omweg.

Zoektocht van een ziel naar zin

Het boek vertelt het verhaal van een kind dat terechtkomt op een plek vol grofheid, alcoholmisbruik, ruzie en geweld. Alles in zijn jonge jaren richt zich op overleven door verzet, vlucht en afwijzing van een wereld waarin de pijn van een wrede jeugd zich duizendvoudig lijkt te herhalen.

Het is het persoonlijke verhaal van een ‘zoeker’ die in 1970 de jongste stakingsleider (21 jaar) in Nederland zal worden, een jongeman die zich verliest in de uiterst linkse beweging en zich uiteindelijk weet te bevrijden uit deze ‘ideologische’ kooi. Het boek bevat beschrijvingen van onorthodoxe wegen en avonturen in Nepal en Tibet en biedt een verfrissende en ondogmatische kijk op persoonlijke groei.
Ieder mens wil een positieve betekenis geven aan zijn leven

De schrijver: ‘In één van mijn gesprekken over de zin van het leven onderbreekt iemand mij met de woorden: ‘hé jongen, hou eens op over dat gedoe of het leven zin heeft. Het leven mag blij zijn dat ik er zin in heb’. Ik lig in een deuk. Maar deze woorden ijlen na en activeren een besef. Het gaat in het leven niet om ‘zin vinden’, maar om er zin in te hebben, zin te scheppen: zingeving. Betekenis geven aan jouw zijn, jouw ervaringen en aan wat je kunt bijdragen. Er is nergens een alomvattende zin, behalve dan die religies en andere dogmatische denksystemen aanreiken. Maar voor de vrije, zoekende geest gaat het bij zingeving om een individuele, unieke uitdaging’.

‘Waar een wil is, is een omweg’ biedt prikkelende gezichtspunten op levensvragen en dat met de nodige humor en met beide benen op de grond.

Pocket. 184 pagina's. Prijs € 17,95.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/waar-een-wil-is-is-een-omweg-een-ziel-op-zoek-naar-zin/9789464066845

 

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds