ZinenZenheadervervolg
ZinenZenknoppenrij2
ZinenZenknoppenrij2 knophomeneg ZinenZenknoppenrij2 knopartikelneg ZinenZenknoppenrij2 knoppraktijkneg ZinenZenknoppenrij2 knoplevensneg ZinenZenknoppenrij2 knopcontactneg ZinenZenknoppenrij2
Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds Vervolgpaginasfonds

Teambegeleiding door Zin en Zen

Wouter ter Braake heeft veel teams begeleid. Zijn teamtrainingen zijn ultiem maatwerk. Zijn aanpak bevat ook actieve (buiten)oefeningen. 

Kenmerken van de Zin en Zen aanpak zijn:
− Géén standaard ‘van de plank’ programma’s, maar cultuur-verbonden programma’s;
− Een aanpak die coherent is met de ontwikkelingsdoelen van de organisatie en persoonlijke ontwikkelingsdoelen;
− Deelnemers worden meegenomen op ontdekkingsreizen.

Samenwerken en werkplezier

Teamtraining draagt bij aan het verbeteren van het samenwerken en de onderlinge communicatie. En ook aan het werkplezier en het versterken van de teamkracht. Teamtraining kan zich ondermeer richten op:

  • Het versterken van een open teamcultuur. Hierbij worden vaardigheden in afspreken en aanspreken versterkt.
  • Het versterken van een samenwerkcultuur op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid. Hierbij worden de teamleden meegenomen in het gezamenlijke vraagstuk en krijgt een ieder persoonlijke reflectie op wat de individuele kracht en leerpunten zijn.
  • Het verbeteren van de onderlinge afstemming en de daarvoor nodige wijzen van communiceren. Bij dit aspect worden persoonlijke vaardigheden aangescherpt als motiverende bejegening, de kunst van feedback geven en ontvangen en de kunst van reflectie.
  • Het helder uitwerken van de koers, de te volgen strategie, afgestemd op ontwikkelingen in de context.
  • Het onder ogen zien van pijn en verlies. En daarmee de blokkades voor het laten stromen van de energie opruimen.

Omgaan met verlies, onzekerheid en pijn

In veel bedrijven wordt ‘de tering naar de nering gezet’. Dit gaat gepaard aan reorganisaties en afslanking. Voor veel mensen brengt het verlies, onzekerheid en pijn. Angst, onzekerheid en pijn komen vaak naar buiten via de stem van het cynisme. Deze stem is een (slecht werkend) zalfje op de pijn van de situatie. Hij belemmert je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en oplossingsgericht te handelen.

Veranderingen, die (ongevraagd) over je heen denderen, gaan gepaard aan verlies van zekerheden, vertrouwde posities en relaties. Het blijkt waardevol te zijn om de pijn en de frustratie die dit met zich mee brengt, zo veel mogelijk te hanteren en om te zetten in een positieve groei-ervaring.

Mensen verschillen in de mate waarin ze hechten aan stabiliteit en veiligheid. In de aanpak wordt dat zichtbaar. Men wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens en opvattingen te delen. Er wordt een (groei)mogelijkheid geboden om in contact te blijven met wat bezielt. Doelstelling is het zelfvertrouwen te versterken om  de toekomst zelf vorm te kunnen geven. Het is een zinvolle investering ook voor achterblijvers

Zorgvuldige processen helpen bij het verwerken van verlies en pijn. Psychische verdedigingsmechanismen als vermijdingen, 'emoties uitzetten’ en rationaliseren vergroten het risico op fysieke en mentale klachten. Het (samen) stil staan bij verlies en het ruimte bieden voor pijnontlading maakt mensen weerbaarder. En draagt bij aan het bewaren van de motivatie en arbeidsvreugde van achterblijvers.

Wouter ter Braake heeft in meerdere bedrijven, waar ingrijpende veranderingen plaatsvonden, sessies begeleid waarin op een respectvolle wijze werd stil gestaan bij de pijn en het ongemak van de situatie. 

/uploads/files/Omgaan_met_verlies_en_pijn.pdf

Feedback en zelfonderzoek

Wij opereren in complexe omgevingen. Complexiteit vraagt om mensen met een behoorlijke mate van autonomie en zelf verantwoordelijkheid. Maar individueel ‘vrij spel’ is niet grenzeloos. Men werkt in netwerken en veelal in teamverbanden. Bedrijfsprocessen gaan over de grenzen van afdelingen heen. Men komt op honderd en één manieren anderen tegen. Men is afhankelijk van anderen. Het goed omgaan met onderlinge afhankelijklheden is een belangrijke succesfactor. Dit vraagt om de kunst van (lerend) samenwerken, samen verbeteren en samen presteren. Het vraagt in teams en bedrijven om een open cultuur, om feedback geven en ontvangen. Het gaat om het durven spiegelen van anderen en om open staan voor zelfonderzoek.

Door naar binnen te kijken, door zelfonderzoek, kan je een andere werkelijkheid scheppen. Overwinningen op jezelf gaan vooraf aan overwinningen op je omgeving. En deze zelfoverwinningen sterken de vermogens tot autonomie, het zelf verantwoordelijkheid nemen en daarbij het aangaan van constructieve verbindingen met anderen.

Vanuit die benadering zoomen we in op basisvaardigheden en gesprekstechnieken (die ook in algemene zin bij communiceren goed van pas komen), zoals:
− De kunst van het vragen stellen;
− De rol en betekenis van samenvatten;
− Het omgaan met de innerlijke stem, de stem van het gevoel, die je iets vertelt over wat je ziet en waarneemt in de reacties van de ander;
− De kracht van het geven van reflecties op gevoelsniveau. 

/uploads/files/Feedback_en_zelfonderzoek.pdf

Vervolgpaginasfonds
Vervolgpaginasfonds